Kundcase

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan

.

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan

1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de svenska kärnkraftskommunerna. År 2020 byggde Bardic Design en webbplats till KSO och har därefter hjälpt till att hålla den uppdaterad samt hanterat allt innehåll samt hanterat KSO:s Youtube-kanal där föredrag och föreläsningar publiceras.

www.karnkraftskommunerna.se

Tjänster

Etiketter

Behöver du min hjälp?